Kurumsal Satış Danışmanı0544 629 34 82

Hoşgeldiniz. Bugün

İşletmelerde Covid 19 Önlemleri

Ana Sayfa » Haberler » İşletmelerde Covid 19 Önlemleri

Covid 19 ile ilgili  İş Sağlığı ve Güvenliği açısından  mevzuatta bir takım  yasal zorunluluklar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 23. Maddesinde belirtildiği şekilde istenmektedir.

İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

MADDE 23 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir.
(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir. Demektedir.

Bu madde ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yayınlanan duyuruları gereğince, iş yerleri faaliyette bulundukları iş kollarına uygun;

Covid-19

 

Covid-19 Risk Analizi hazırlamak,

Covid-19 Acil Eylem Planını hazırlamak,

Covid-19 Personel eğitimleri vermek,

Çalışanların ve müşterilerin Covid-19’la ilgili maske, yüz siperliği ve eldiven kullanımı zorunluluğu ve takibini yapmak,

Covid-19’la ilgili işyerlerine asılması zorunlu ikaz ve uyarı levhaları asmak.

Uygun noktalara gerekli dezenfektan üniteleri yerleştirmek,

İşyerlerinde sosyal mesafeyi korumak adına gerekli fiziki düzenlemeleri yapmak ve uyarı işaretlerini koymak,

İşyerlerinde sosyal mesafeyi korumak adına ortam gözetimi ve ihlali durumunda gerekli uyarıları yapmak,

Fiziki ortamların temizlik ve hijyeni ile birlikte çalışan personelin hijyen kurallarına maksimum riayet etmeleri ve bu konudaki uyarılara azami ölçüde hassasiyet göstermek zorundadırlar.

17 Haziran 2020

İlgili Terimler :

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Facebook'ta Biz